Bokcirkelfrågor

Bokcirkelfrågor

Samhället

Hur blev samhället i boken så här? Vem bestämmer?

Vad är det man säger sig ha lyckats med, och vad vill man undvika?

Skulle du kunna leva i detta samhälle? Varför/varför inte?

Känner du igen något i boken som du sett i verkligheten?

Vilka egenskaper vill samhället få fram hos barnen?

Vilken typ av lekar leker de?

Jämför med den typ av lekar du lekte när du var liten. Vad ville ditt samhälle att du skulle lära dig?

Personerna

Vad känner du för människorna i boken?

Finns det någon du speciellt gillar eller ogillar och i så fall varför?

Vilka egenskaper uppskattar eller ogillar du mest?

När experimenten börjar blir Leo Kall förfärad över människornas hemligheter. Hans chef Rissen verkar inte vara förvånad över vad
som avslöjas. Varför reagerar de så olika?

Vad tänker du om offertjänsten och människorna som arbetar där?

Varför uppfann Leo Kall sanningsserumet?

Budskapet

På vilket sätt förändras Leo Kall under bokens gång?

Hur förändras andra, till exempel Linda? Vad beror förändringen på?

Vad är bokens budskap? Vad vill den säga oss som läsare?

Skulle du säga att boken är framtidsoptimistisk eller pessimistisk?